Odpowiedzi

2009-11-01T11:54:09+01:00
1 - prawda, 0 - fałsz

a) 3+3 = 6 /\ 3 + 7 = 10

1 /\ 1 = 1
zdanie prawdziwe (1)

b) 9+7 = 16 lub 4+10 = 13
1 lub 0 = 1
zdanie prawdziwe (1)

c) 5 > 4 => 3 = 4
1 => 0
zdanie fałszywe (0)

d) 14 > 3 <=> -3 > -5
1 <=> 1
zdanie prawdziwe (1)
2009-11-01T11:56:23+01:00
1) zdanie prawdziwe spełnione oba warunki koniunkcji
2) zdanie prawdziwe. Spełniony jeden warunek alternatywy
3) zdanie fałszywe. Z prawdziwego zdania wynika nieprawda
4) zdanie prawdziwe bo spełnione są oba równoważne warunki
a -3 jest niewątpliwie większe od -5
2009-11-01T12:08:33+01:00
+ - prawda, - - fałsz

a) 3+3 = 6 /\ 3 + 7 = 10

1 /\ 1 = 1
zdanie prawdziwe (+)

b) 9+7 = 16 lub 4+10 = 13
1 lub 0 = 1
zdanie prawdziwe (+)

c) 5 > 4 => 3 = 4
1 => 0
zdanie fałszywe (-)

d) 14 > 3 <=> -3 > -5
1 <=> 0
zdanie fałszywe (-)