Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T01:50:04+02:00
1. Okres młodzieńczy
Jan Kochanowski urodził się w 1530r. w Sycynie. Studia na Akademii Krakowskiej rozpoczął w 1544r. i ukończył je prawdopodobnie w 1549r. W latach 1551-1552 przebywał w Królewcu. W latach 1552-1555 studiował na uniwersytecie w Padwie. W roku 1555 powrócił do kraju i rozpoczął studia na uniwersytecie w Królewcu. W 1556r. ponownie wybrał się do Padwy. W tym czasie zmarła jego matka. W latach 1557-1558 po raz trzeci wyjechał do Włoch. Już we Włoszech zaczął pisać drobne utwory po łacinie. W tamtym okresie powstała pieśń XXV.
2. Okres dworski
Lata 1559-1569 poeta spędził na dworach możnych magnatów. Dzięki wstawiennictwu Piotra Myszkowskiego, Kochanowski pełnił funkcję sekretarza na dworze księcia Hohenzollerna. W tym okresie poeta w swej twórczości zwracał uwagę na zagadnienia ideeowe takie jak: reformacja czy odnowa kościoła, ale także na zagadnienia ustrojowe i polityczne.
3. Okres Czarnoleski
W 1574r. Kochanowski na stałe osiadł się w Czarnolesie. Ożenił się z Dorotą Podlodowską i miał 7 dzieci. W 1579 r. mianowano Kochanowskiego wojewodą sandomierskim. Poeta kontynuował rozpoczęty w okresie dworskim cykl fraszek i pieśni. Prawdopodobnie w 1578r. w wieku 2,5 lat zmarła najukochańsza córeczka Kochanowskiego-Urszulka. Wkrótce po tym zmarła jego druga córka Hanna. Poeta nie mogąc pogodzić się ze śmiercią Urszulki napisał 19 trenów, w których wyraził swój żal, ból i tęsknotę za córką. Zmarł 22 sierpnia 1584r. w Lublinie, prawdopodobnie na zawał serca.
14 4 14