Oblicz objętosc prostopadłoscianu,którego przekątna o długosc 6 pierwiastków z 2 tworzy z płaszczyną podstawy kąt 45 stopni , a dlugosc jednej z krawędzi podstawy wynosci 2 cm.

Pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidlowego czworotkętnego o krawędzi podstawy 16 cm jest równe 800 cm szesciennych.oblicz objetosc


DAJE NAJ!! PILNE!!!!!

1

Odpowiedzi

2010-03-29T22:41:09+02:00
1]
z kata 45⁰ wynika,że d podstawy=h bryły, zaś przekatna bryły to przekatna kwadratu o boku=d i h
a√2=6√2
a=6cm

h=6cm
d=6cm
z pitagorasa obliczam drugi bok podstawy
a=√6²-2²=√36-4=√32=4√2cm

pole podstawy=ab=4√2×2=8√2cm²
v=8√2h=8√2×6=48√2cm³
2]
a=16cm
pole podstawy=a²=16²=256cm²
pole boczne=800-256=544cm²
pole 1 ściany=544:4=136cm²
h sciany=
p=½ah=136
½×16h=136
h=136:8
h=17cm
krawędź boczna:
c=√17²+8²=√289+64=√353
h bryły:
d=16√2
½d=8√2
H=√(√353)²-(8√2)²=√353-128=√225=15cm
v=⅓×256×15=1280cm³