Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-30T04:22:58+02:00
Podaj wszystkie liczby całkowite należące do przedziału (a;b), gdzie a jest najmniejszym pierwiastkiem równania 4x^3=49x; x^3+33=3x^2+11x

Rozwiazujemy pierwsze rownanie:

4x^3-49x=0
x(4x^2-49) = 0

x=0 lub x= -7/2 lub x= 7/2

najmniejszy pierwiastek: a = -7/2

Drugie rownanie:
x^3+33=3x^2+11x

x^3+33-3x^2-11x =0

x^2(x-3) - 11(x-3) = 0

(x-3)(x²- 11) = 0

x=3 lub x = -√11 lub x= √11
Najwiekszy pierwiastek: b = √11

Dostalismy wiec przedzial (-7/2, √11)

Liczby calkowite lezace w tym przedziale to:

-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3
3 5 3