Odpowiedzi

2009-11-01T11:57:17+01:00
A)8x=32-16 8x=16 16:8=2 x=2 Tylko to umiem
2009-11-01T12:01:54+01:00
Rozwiaz rownania i nierownosci:
a) |8x + 16| = 32
8x+16=32 v 8x+16=-32
8x=32-16 v 8x=-32-16
8x=16 v 8x=-48
x=2 v x=-6
b) 3|2x - 3| - 20 = 4
3|2x - 3| = 24/:3
|2x - 3| =8
2x-3=8 v 2x-3=-8
2x=11 v 2x= -5
x=11/2 v x=-5/2
x=5,5 v x=-2,5
c) |5 - 4x| ≤ 6

-6≤5-4x≤6

5-4x≥-6 i 5-4x≤6
-4x≥-11/:(-4) i -4x≤1/:(-4)
x≤11/4 i x≥1/4 czyli
x∈<1/4, 114>


d) |6x + 4| < - 2
x∈Rozwiaz rownania i nierownosci:
a) |8x + 16| = 32
8x+16=32 v 8x+16=-32
8x=32-16 v 8x=-32-16
8x=16 v 8x=-48
x=2 v x=-6
b) 3|2x - 3| - 20 = 4
3|2x - 3| = 24/:3
|2x - 3| =8
2x-3=8 v 2x-3=-8
2x=11 v 2x= -5
x=11/2 v x=-5/2
x=5,5 v x=-2,5
c) |5 - 4x| ≤ 6

-6≤5-4x≤6

5-4x≥-6 i 5-4x≤6
-4x≥-11/:(-4) i -4x≤1/:(-4)
x≤11/4 i x≥1/4 czyli
x∈<1/4, 114>


d) |6x + 4| < - 2
x∈∅(zbiór pusty