Odpowiedzi

2011-08-30T15:49:27+02:00

Cu(OH)₂--> CuO+ H₂O


Fe₂O₃+H₂O--> reakcja nie zachodzi


Na₂O+H₂O--> 2NaOH


SiO₂+H₂O--> reakcja nie zachodzi