Oblicz skalę

1. oblicz odległość rzeczywistą jeżeli odległość na mapie wynosi 3 cm. W skali 1:1000,000
2. oblicz odległość na mapie w skali 1:10,000 ,Jeżlei odległość rzeczywista wynosi 500m.
3.oblicz skalę jeżeli odległość na mapie wynosi 12 cm. A odległość rzeczywista wynosi 360 km.

PLIS POMOCY
wynag...

3

Odpowiedzi

2010-03-29T22:32:51+02:00
Zadanie 1.
1 : 1 000 000
1 cm - 1 000 000 cm
1 cm - 10 km
3 * 10 km = 30 km
Zadanie 2.
1 : 10 000
1 cm - 10 000 cm
1 cm - 100 m
500 : 100 = 5 [cm]
Zadanie 3.
360 km = 36 000 000 cm
36 000 000 cm : 12 = 3 000 000
Skala:
1 : 3 000 000

Proszę bardzo. Miałem to zadane :)
2010-03-29T22:32:56+02:00
1. 3cm-odległość
skala 1:1,000,000cm
1:10km
3*10km=30km

2. skala 1:10,000=1,100m
500m:100m=5cm

3.360km:12=30km
czyli skala 1:3,000,000
2010-03-29T22:34:05+02:00
1 . 1: 1 000 000 czyli jeden centymetr na mapie odpowiada 1 000 000 centymetrów w rzeczywistości.

3 x 1 000 000 = 3 000 000 cm = 3 km

2. 500m = 50 000 cm

50 000 cm : 10 000 = 5 cm

3. 1: 30 000 000