Należy dopasować do opisu:

Sahara
Kotlina Kongo
Archipelag Malajski
Tybet
W-y Galapagos
Tybet
Gobi
Wyż.Abisyńska
Labrador
Wlk.Równina
Wlk. Basen Artezyjski

1) Teren wyspiarski porośnięty wiecznie zielonymi lasami
2)Znany region z uprawy drzewa kauczugowego
3)Największy obszar pustynny na świecie
4)Rejon antypodów, niecka geologoiczna, woda wypoływa na powierchni pod ćisniniem hydrostatycznym
5)Najwyżej położona wyżyna na ziemi
6) Region o klimacie umiarkowanym chłodnym i subpolarnym o porośnięty tundrą i drzewami głównie iglastymi
7)Teren wyspiarśki znany z wielkich żółwi związany z teoriią Darwina

2

Odpowiedzi

2010-03-29T23:23:29+02:00
Sahara - Największy obszar pustynny na świecie

Kotlina Kongo - Znany region z uprawy drzewa kauczukowego

Archipelag Malajski - Teren wyspiarski porośnięty wiecznie
zielonymi lasami

Tybet - Najwyżej położona wyżyna na ziemi

W-y Galapagos - Teren wyspiarski znany z wielkich żółwi związany z teorią Darwina

Wlk.Równina - Region o klimacie umiarkowanym chłodnym i subpolarnym o porośnięty tundrą i drzewami głównie iglastymi

Wlk. Basen Artezyjski- Rejon antypodów, niecka geologiczna, woda wypływa na powierzchni pod ciśnieniem hydrostatycznym
2010-03-29T23:26:14+02:00
1. Archipelag Malajski
2. Kotlina Kongo
3. Sahara
4. Wielki Basen Artezyjski
5. Tybet
6. Wielkie Równiny
7. Wyspy Galapagos

chyba dobrze
1 4 1