Odpowiedzi

2010-03-29T22:47:21+02:00
*Korozja - ogólna nazwa procesów niszczących mikrostrukturę materiału, które prowadzą do jego rozpadu.

*Czynniki wpływające na proces korozji:

obecność zanieczyszczeń
odczyn środowiska
zmiany temperatury i ciśnienia
naprężenie materiału
struktura krystaliczna materiału

*W celu ochrony metali przed korozją stosuje się:

powłoki metaliczne i niemetaliczne
ochronę katodową
inhibitor korozji
7 3 7
2010-03-29T22:51:38+02:00
KOROZJA - to proces niszczący infrastrukturę materiału, która ostatecznie prowadzi do jego rozpadu. Powstaje ona pod wpływem chemicznego oddziaływania środowiska.

Rozróżniamy różne rodzaje korozji, m.in.:
korozja atmosferyczna
korozja chemiczna
korozja elektrochemiczna
korozja biologiczna
korozja jądrowa
korozja naprężeniowa
korozja zmęczeniowa
korozja międzykrystaliczna
korozja wżerowa
korozja równomierna
korozja selektywna
korozja cierna

Aby chronić przed korozją można stosować:

powłoki metaliczne i niemetaliczne (np: pokrywanie złotem, srebrem, miedzią, niklem, chromem, cyną, cynkiem, bezprądowe kąpiele lub natrysk soli wraz z reduktorem, powłoki z platery z użyciem nacisku)
ochronę katodową (do konstrukcji chronionej dołącza się zewnętrzną anodę w postaci metalu o potencjale standardowym niższym niż materiał chronionej konstrukcji)
inhibitor korozji (tworzenie warstwy ochronnej na powierzchni metalu, nie usuwając jednak powstałych przed ich użyciem skutków korozji - rdzy i osadu)
654 843 090
zart to nie muj telefon komurkowy dodaddiasajk