Odpowiedzi

  • Roma
  • Community Manager
2010-03-31T13:13:37+02:00
Korzystamy ze wzoru na kapitalizację odsetek:
K = Ko * (1 + p)^n
K - kapitał końcowy
Ko - kapitał początkowy
p - procent dopisywany (stopa procentowa)
n - ile razy dopisywano odsetki

Ko = 5000 zł
Odsetki są dopisywane co 3 miesiące, czyli 4 razy w roku.
Oprocentowanie 7% w sakli roku oznacza, że co 3 miesiące dopisywane jest tylko 7% : 4 = 1,75%
p = 1,75% = 0,0175
Odsetki są dopisywane 4 razy w roku, czyli w ciągu 3 lat będą dopisywane 3 * 4 = 12 razy
n = 12

K = 5000 * (1 + 0,0175)^12 = 5000 * (1,0175)^12 ≈ 5000 * 1,23144 ≈ 6157,20 zł

Odp. Pan Zbigniew będzie miał ok. 6157,20