Zad 1 pole powierzchni bocznej stożka wynosi 65pi cm kwadratowych a promień podstawy równy jest 6cm oblicz V tego stożka

Zad 2 Narysuj bryły jaka powstanie przez obrót trójkąta prostokątnego ABC w którym przyprostokątna AC=2cm a przyprostokątna BC=3cm wokół:

a)prosta zawierająca BC
b)prosta zawierająca AC

Oblicz Pc i V każdej z otrzymanych brył

niech rysunki będą w załącznikach

Bardzo te 2zadania potrzebuje na jutro bo jak nie przyniose to dostane laczka

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T13:48:40+02:00
Zad 1 (rysunki w załączniku)
a)
r=2cm l²=2²+3²
h=3cm l²=4+9
Pc=πr²+πrl l²=13
V=1/3×πr²×h l=√13

Pc=π×2²+π×2×√13
Pc=4π+2√13π

V=1/3×π×2²×3
V=4π

b)
r=3cm
h=2cm
l=√13

Pc=π×3²+π×3×√13
Pc=9π+3√13π

V=1/3×π×3²×2
V=1/3×π×18
V=6π

Zad 2 (w załączniku)