W pewnym gimnazjum sa trzy klasy pierwsze.
W klasie Ib, liczącej 30uczniow jest o 20%wiecej uczniow niz w Ia
,a w klasie Ic jest o 10% mniej uczniow niz w klasie Ib.
a)Ilu uczniow jest w klasie Ia?
b)Ilu uczniow jest w klasie Ic?
c)O ile procent wiecej uczniow jest w klasie Ic niz w klasie Ia?
d)Jaki procent wszystkich uczniow klas pierwszych staniowia uczniowie klasy Ib(Odpowiedz podaj w zaokrągleniu)?
2.W tlusty czwartek piekarz Edek upiekł 2000 pączkow. 30%sprzedala cukiernia Bajaderka,a resztę cukiernia Szarlotka.O ile procent więcej pączkow sprzedano w Szarlotce?
-------------------------------
DAJE 20PKT ZA PELNE OBLICZENIA

2

Odpowiedzi

2009-11-01T13:01:25+01:00
1B =30
1A= 120% 1B
1C = 90% 1B

1A = 30 - 100%
x - 120% 30x120 : 100= 3600:100= 36 uczniów


1C = 30 - 100%
x - 90% 30x90 : 100 = 2700:100 = 27 uczniów

c) 120%-90%= 30%

d) 30+36+27 = 93 93 - 100%
30 - x 30x100 : 93 = w zaokragleniu 32%
2009-11-01T15:23:24+01:00
1.
Ib - 30 uczni
a) 30 osób- 100%
x osób- 20%

x=20% *30 :100%
x=6 osób

20% z 30 osób to jest 6 osób
30-6=24 uczniów klasy Ia

b) 30 osób-100%
x osób - 10%
x=10*30:100
x=3 osoby

10% z 30 osób to 3 osoby
30-3=27 uczniów klasy Ic
c)
Ia
24osoby - 100%
27osób - x
x=27*100:24
x~= 112%
Ic
27osób - 100%
24osób - x
x=24*100:27
x=89%

112%-89%=23%
jest więcej o 23 %

d)24+30+27=81
81 osób - 100%
30 osób - x
x= 37%
37% stanowi klasa Ib wszystkich uczni