Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T00:17:12+02:00
1.-

2 . Otrzymuje się go zwykle jako biały, krystaliczny osad w wyniku wprowadzenia dwutlenku węgla do roztworu glinianu:

2[Al(OH)4]- + CO2 → 2Al(OH)3 + CO32- + H2O

3.Gęstość i stan skupienia 2,42 g/cm3 ; ciało stałe
Rozpuszczalność w wodzie nierozpuszczalny (nierozpuszczalny także podczas gotowania)
Temperatura topnienia 300 °C

4.Jest on stosowany w produkcji papieru, mydła, kosmetyków, środków na nadkwaśność żołądka (w połączeniu z wodorotlenkiem magnezu) oraz w lecznictwie (substancja ścierająca i polerująca przy produkcji proszków i past do zębów). Z uwagi na wydzielanie wody w podwyższonej temperaturze, dodaje się go do izolacji specjalnych kabli energetycznych w celu zwiększenia ich odporności na ogień.
11 2 11