ZADANIE ZA 50 Punktów ! Proszę o szybką i poprawną odpowiedź

1.Jaka jest masa ciała, jeżeli na wysokości 5m posiada ono energię potencjalną 10J ?

2.Jaka jest prędkość ciała o masie 3kg, jeżeli jego energia kinetyczna wynosi 24J?

3.W jakim czasie urządzenie o mocy 2kW wykona pracę 15J?

4.Na jaką wysokość wzniesie się ciało wyrzucone z prędkością 10m/s?

5.Ile ciepła potrzeba do stopienia 1kg żelaza znajdującego się w temperaturze
0 stopni C. Temperatura topnienia żelaza 452 J/kg*stopień C a ciepło topnienia wynosi 65000 J/kg.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T00:45:31+02:00
Zadanie 1

Ep = mgh
m = Ep:gh

m = 10J:(10m/s^*5m)
m = (10:50)kg
m = 0,2kg


zadanie 2

Ek = mV^/2
2Ek = mV^
V^ = 2Ek:m
V = √(2Ek:m)

V = √(2*24J:3kg)
V = √(48:3) m/s
V = √16 m/s
V = 4m/s


zadanie 3

P = W:t
t = W:P

t = 15J:2kW
t = 15J:2000W
t = 0,0075s


zadanie 4

Ep = Ek
mgh = mV^/2 |*2
2mgh = mV^ |:m
2gh = V^
h = V^:2g

h = (10m/s)^:2*10m/s^
h = (100:20)m
h = 5m


zadanie 5

Q1 = 1kg*452J/kg*°C*1535°C
Q1 = 693820J
Q1 = 693,82kJ

Q2 = 1kg*65000J/kg
Q2 = 65000J
Q2 = 65kJ

Q = 693,82kJ+65kJ
Q = 758,82kJ
2010-03-30T00:54:22+02:00
1. m=?
h=5m
Ep=10J
g=(w przyblizeniu) 10m\s^2

Ep=mgh\gh
m=Ep\gh[kg]
m=0,2kg

2. v=?
m=3kg
Ek=24J

Ek=mv^2\2 /*2
2Ek=mv^2/:m
v^2=2Ek\m /pierwiastek
v=pierwiastek z 2Ek\m [m/s]
v=4[m/s]

3. t=?
P=2kW=2000W
W=15J

P=W\t /*t
Pt=W/:P
t=W\P
t=0,075s

4. hmax=?
v=10m\s

hmax=v^2\2g
hmax=100:20=5m