Odpowiedzi

2010-03-30T07:27:33+02:00
ruch wzgledny -Względność ruchu oznacza, że ruch, prędkość, zależy od obserwatora, od tego kto ten ruch rejestruje. Jeśli obserwator, czli układ współrzędnych, który on reprezentuje jest w ruchu, to zmierzy on inną prędkość, tor ruchu a nawet kierunek. Jeśli prędkość obserwatora jest taka sama jak układu obserwowanego to stwierdzio on, że względem niego nie zachodzi żaden ruch. Sutacja taka ma miejsce np. gdy dwie osoby jadą samochodem
. Względem siebie nie poruszają się one, więc i wzajemnie się obserwując nie stwierdzą żadnego ruchu, natomiast ich ruch następuje względem drogi po której się poruszają.
droga- to odległość, jaką pokonuje Ciało lub punkt materialny podczas swojego ruchu.
wektor-Wektorem nazywamy uporządkowaną parę punktów. Pierwszy z nich to początek, drugi - koniec wektora. Odległość między początkiem i końcem wektora nazywamy jego długością. Wektor, którego początkiem i końcem jest ten sam punkt nazywamy wektorem zerowym.
15 3 15