Uczeń A
Rozmawiasz ze swoim kolegą o czasach szkolnych.Odpowiedz na jefo pytania o twojego ulubionego nauczyciela ze szkoły podstawowej zapytaj
-jaki był jego ulubiony nauczyciel {osobowość,przedmiot,którego uczył.
-dlaczego go lubił
-jaki wpływ miała ta osoba na jego zainteresowanie
Rozpoczynasz ty

Uczeń B
Rozmawiasz ze swoim kolega o czasach szkolnych.Odpowiedz na jego pytania o twojego ulubionego nauczyciela ze szkoły podstawowej
-opisz jego osobowość i powiedz czego uczył
-wyjasnij dlaczego go lubiłeś
-powiedz jaki wpływ miał na twoje zainteresowania
rozmowe rozpoczyna uczeń A

1

Odpowiedzi

2010-03-30T12:26:37+02:00
A
- How was Your favourite teacher from school?
- How subject learn to You?
- Whay do You like him ?
- How help to You this person in Your hobby our interested?

B
- My favourite techar from school was Misster Kowalska, witch lern mathematic.
She was very nice person and always help to me in lessons. When I have something problems I can go to her. She always listen to me.

- I like this women, becouse She can spoke with student, She can good humor. This teacher never wasn't bad.

- Thank this person I understend what is important in live and today I interested in help peple and animals. I am volontariant in children's house.