Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-01T13:06:53+01:00

Cukier kryształ zawiera cząsteczki
sacharozy o wzorze: C12 H22 O11. Oblicz ile:
a) moli węgla zawartych jest w 200g cukru,
M=12*12 + 22*1+ 11*16=144+22+176=342 [g/mol]

ilość moli danego atomu w związku określa "ta mała liczba" we wzorze sumarycznym, a więc:

342 g ---12 moli
200g-----x

x= 7 moli

b) atomów tlenu zawartych jest w 50g cukru.
342g sacharozy------11*6,02*10²³ atomów tlenu
50g sacharozy----------x atomów tlenu
x=50*11*6,02*10²³/342
x=9,68*10²³ atomów tlenu

 

11 3 11