Odpowiedzi

2010-03-30T14:42:00+02:00
Upadek cesarstwa.
w punktach
-za duży obszar władzy-
-bunty dowódców armii
-brak środków na obronę państwa
-najazdy barbarzyńców na cesarstwo.-
-niepokoje społeczne w stolicy.
rozwinięcie tego
różnice pomiędzy zachodnia częscią cesarstwa a wschodni były bardzo wyrazne i dochodziło miedzy nimi do sporów .Prawdziwa katastrofa spotkała ich na przełomie 4-5w,kiedy to jedno z plemion zdobyło Rzym.Rabując miasto dokonano tak wielkich spustoszeń,ze do dziś bezmyslnie niszczenie nazywa się wandalizmem.W 476r Władca Odoaker ogłosił się królem Italii.Odsunął od władzy ostatniego cesarza rzymskiego młodziutkiego Romulusa Augustulusa.Oznaczało to kres cesarstwa na zachodzie .Data ta wyznacza rozwnież symboliczny koniec epoki starożytnej.