Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T10:04:51+02:00
1
360⁰:9=40⁰ B)
2
a) nie, ma 1,5 F
b)7osi F
c)tak P
3
zał
4a) 360⁰:8=45⁰
180⁰-45⁰=135⁰
b)6√3/2=3√3
c)r=1/2*4√2=2√2
P=π(2√2)²=8π
5a)
należy poszukac środka okręgu opisanego na Δ, gdzie namioty to wierzchołki Δ( punkt przecięcie symetralnych boków)
b(należy poszukac środka okręgu wpisanego w Δ(punkt przecięcia dwusiecznych kątów)
6
a)
2*30⁰=60⁰
2*35⁰=70⁰
180⁰-(60⁰+70⁰)=50⁰
50⁰:2=25⁰
α+30⁰+25⁰=180⁰
α=125⁰
b)
180⁰-2*35⁰=110⁰
360⁰-2*110⁰=140⁰
β=140⁰
7
R=6 m
R=2/3*a√3/2=a√3/3
a√3/3=6
a√3=18
a=18/√3
a=18√3/3
a=6√3
P=π(6)²-(6√3)²√3/4
P=3*36-27*1,7
P=108-45,9
P≈62,1 m²
1m² to 20sadzonek
62,1m² to x
x=298,7*20
x=1242 sadzonek
8
h²+5²=13²
h²=169-25
h²=144
h=12 cm
12/5=8/r
12r=40
r=40/12
r=10/3r=3 i 1/3
9
2R=a-r+b-r
2R=a+b-2r
2(R+r)=a+b
R+r=1/2(a+b)
cbdu
zał. do 3 nie mogę dodac, brak mi takiej opcji
Dalej problem, zgłosiła do administracji ten problem