Odpowiedzi

2010-03-30T10:10:18+02:00
1. Dernałowicz Maria, Kostenicz Ksenia, Makowiecka Zofia, Kronika życia i twórczości Mickiewicza, Warszawa 1957

2. Łubieński Tomasz, M jak Mickiewicz, Warszawa 1998

3.Witkowska Alina, Adam Mickiewicz, s. 11-119, w: Witkowska Alina, Wielcy romantycy polscy, Warszawa 1980