Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T09:53:28+02:00
Energia pobrana:
m1= 100l = 100 kg
T1 = 10 C
Energia oddana :
m2= 50 l= 50 kg
T2 = ?
Tm = 40 C
energię cieplną obliczamy z wzoru E = Q = m * c * delta T
Korzystamy z zasady bilansu cieplnego: energia pobrana = energii oddanej
m1 * c * delta T1 = m2 * c * delta T2; (dzielę obustronnie przez c)
m1 *delta T1 = m2 * delta T2
100 kg * (40 C - 10 C) = 50 kg * (T2 - 40 C)
100 kg * 30 C = 50 kg * T2 - 50 kg * 40 C
3000 kg * C + 2000 kg *C = 50 kg * T2
5000 kg *C = 50 kg * T2
T2 = 5000 kg * C/50 kg
T2 = 100 C