1. W pudełku są 2 losy, z których na każdy pada wygrana 10zł, 5 losów, których pada wygrana 5zł i 13 losów pustych. Losujemy z tego pudełka 3 losy. Jakie jest prawdopodobieństwo, że łączna wygrana, jaką dadzą wszystkie losy będzie wynosić co najmniej 20zl?

2.W pudełku jest tyle samo losów wygrywających, co pustych. Losujemy jednocześnie 2 losy. Ile musi być losów każdego rodzaju, aby prawdopodobieństwo wylosowania przynajmniej jednego losu wygrywającego było większe od 19/25?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T12:12:17+02:00
1.
razem losów jest 20
Ω - losujemy 3 z 20
Ω = (²⁰ ₃) = 1140
A - przynajmniej 20 zł: 2 po 10zł i 1 pusty LUB 2 po 10zł i 1 po 5zł
A = (² ₂) * (¹³ ₁) + (² ₂) * (⁵ ₁) = 1*13 + 1*5 = 18
P(A) = 18/1140 = 3/190

2.
x - losy wygrywające
x - losy przegrywające
2x - wszystkie losy

odp.
zawsze prawdopodobieństwo jest większe od 19/25 - rozwiązanie w załączniku
z rozwiązania nierówności sens ma x większy od 1/2 więc dla każdego x naturalnego
1 1 1