Odpowiedzi

2010-03-30T11:40:58+02:00
Punkty przecięcia
y=x-1
y=4
4=x-1
x=5
A(5,4)
y=x-1
x=-3
y=-3-1
y=-4
B(-3,-4)
C(-3,4)
dlugość a=8
długość h=8
P=1/2*a*h=1/2*8*8=32
2010-03-30T11:49:25+02:00
Rysunek w załączniku.
współrzędne punktu B(-3, 4)
współrządne punktu A
x=-3
y=x-1
y=-3-1=-4
A(-3,-4)
współrzędne punktu C
y=4
y=x-1
x-1=4
x=5
C(5,4)
trójkąt jest prostokątny
P=1/2*AB*BC
AB=|-4-4|=|-8|=8
bc=|-3-5|=|-8|=8
p=1/2*8*8=32 j2