Odpowiedzi

2009-11-01T12:34:18+01:00
W Księdze Rodzaju pozwalają nam przenieść się w obręb Ewangelii. Odkupienie człowieka, tam zapowiedziane, tutaj staje się rzeczywistością w osobie i posłannictwie Jezusa Chrystusa, w których rozpoznajemy również to, co ta rzeczywistość Odkupienia oznacza dla godności i powołania kobiety.
To znaczenie wyjaśniają nam lepiej słowa Chrystusa oraz całe Jego odniesienie do kobiet, ogromnie proste i przez to właśnie niezwykłe na tle Jego czasów: odniesienie nacechowane wielką przejrzystością i głębią. Różne kobiety pojawiają się na drodze posłannictwa Jezusa z Nazaretu, a spotkanie z każdą z nich stanowi potwierdzenie tej ewangelicznej „nowości życia”, o której była już mowa.
Powszechnie jest przyjęte — i to nawet przez tych, którzy są nastawieni krytycznie do chrześcijańskiego orędzia — że Chrystus stał się wobec swoich współczesnych rzecznikiem prawdziwej godności kobiety oraz odpowiadającego tej godności powołania. Wywoływało to nieraz zdziwienie, zaskoczenie, czasem graniczące ze zgorszeniem: „dziwili się, że rozmawiał z kobietą” (J 4,27) — gdyż to zachowanie odbiegało od sposobu zachowania współczesnych. „Dziwili się” nawet sami uczniowie Chrystusa. Faryzeusz, do którego domu przyszła kobieta-grzesznica, aby namaścić olejkiem stopy Jezusa, „mówił sam do siebie: «Gdyby On był prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się Go dotyka, że jest grzesznicą»” (Łk 7,39). Jeszcze większą zgrozą, czy wręcz „świętym oburzeniem” musiały napełniać zadowolonych z siebie słuchaczy słowa Chrystusa: „Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego” (Mt 21,31).

NIE WIEM CZY TO JEST DOBRZE , ALE MYSLĘ ZE POMoGŁAM
1 1 1
2009-11-01T14:01:31+01:00
1.Godność kobiety w ujęciu biblijnym

Wszyscy zapewne znamy pierwsze słowa zapisane na kartach Starego Testamentu - Księga Rodzaju. Uczynił Bóg mężczyznę i kobietę, na swój obraz i podobieństwo.
Kobieta to sterownik życia.
Jest pełna delikatności, klasy, elegancji. Stworzona po to, aby dawać innym ciepło, miłość i zrozumienie.
Niestety Ewa zerwała jabłko i splamiła się grzechem.
Kobieta ma w sobie szczególną godność - dziewictwo, które może stracić lub zachować dla tego jedynego.
Godność kobiety to prawdziwy dar i kwiat. Jeżeli płatki tego kwiatu będą rozdawane byle komu to co później pozostanie temu jedynemu wybrankowi?
Elżbieta i Maryja to prawdziwy wzór kobiet!
Spójrzmy na ich prostotę serca, cichość, pełen skupienie i zawierzenie się woli Bożej.
Wystarczy tak niewiele rzeczy, aby stać się kobietą z piekła radem. Na tym polega godność każdej kobiety, że jest często tracona.