Odpowiedzi

2010-03-30T12:37:16+02:00
Mamy 300g roztworu o stęzeniu 20%. Jest w nim 300*0,2=60g cukru i 300-60=240g wody.
240g wody, dla nowego roztworu jest to 60% | 240 g - 60%
x g gram cukru odpowiada 40% | x g - 40%
x=(240*40)/60=160g (z proporcji)
W danym roztworze bylo już 60g cukru, stąd należy dodać 160-60=100 gram cukru.
:]

2010-03-30T12:49:18+02:00
Witaj
dane mr1=300g, c1=20%=0,2, c2=40%=0,4,
szukane dodatkowa masa subst. rozp. x / czyli cukru/
---------------------------------------------------------------------
W pierwotnym roztworze mr1=300g, ms1=c1*mr1/100% =300g*0,2= 60g,
W nowym roztworze c2=40=0,4, mr2=mr1+x=300+x, ms2=ms1+x=60+x

Ogólny wzór na c% jest c% = ms *100% /mr
40% = [x+60] *100% / [x+300].......|*[x+300]/40%
x+300 = 2,5[x+60]
x+300 = 2,5x + 150
1,5x = 150g
x = 100g
Należy dodać 100g cukru.

Semper in altum...................................pozdrawiam
2010-03-30T13:21:41+02:00
Ile cukru należy dodać do 300 gramu 20% roztworu cukru, aby otrzymać roztwór o stężeniu 40% ?

100%x+300g*0,20=(x+300g)*0,40
x+60=0,4x+120
0,6x=60
x=60:0,6
x=100g