Proszę o środki stylistyczne do tego fragmentu Reduty Ordony z przykładami
Nam strzelać nie kazano. - Wstąpiłem na działo
I spójrzałem na pole; dwieście armat grzmiało.
Artyleryi ruskiej ciągną się szeregi,
Prosto, długo, daleko, jako morza brzegi;
I widziałem ich wodza: przybiegł, mieczem skinął
I jak ptak jedno skrzydło wojska swego zwinął;
Wylewa się spod skrzydła ściśniona piechota
Długą czarną kolumną, jako lawa błota,
Nasypana iskrami bagnetów. Jak sępy
Czarne chorągwie na śmierć prowadzą zastępy.
Przeciw nim sterczy biała, wąska, zaostrzona,
Jak głaz bodzący morze, reduta Ordona.
Sześć tylko miała armat; wciąż dymią i świecą;
I nie tyle prędkich słów gniewne usta miecą,
Nie tyle przejdzie uczuć przez duszę w rozpaczy,
Ile z tych dział leciało bomb, kul i kartaczy.
Patrz, tam granat w sam środek kolumny się nurza,
Jak w fale bryła lawy, pułk dymem zachmurza;
Pęka śród dymu granat, szyk pod niebo leci
I ogromna łysina śród kolumny świeci.

2

Odpowiedzi

2009-11-01T12:30:12+01:00
Porównanie : Tam granat w sam środek kolumny się nurza, jak w fale bryła lawy, pułk dymem zachmura

epitety : ogromna łysina , czarną kolumną

onomatopeja : grzmią,

rymy : leci- świeci

przenośnia - wylewa się spod skrzydła ściśniona piechota
10 3 10
2009-11-01T16:37:49+01:00
Epitety:
"dwieście armat"
"Artyleryi ruskiej"
"morza brzegi;"
"ich wodza:"
"jedno skrzydło"
"skrzydło wojska"
"wojska swego"
"ściśniona piechota"
"Długą czarną kolumną"
"iskrami bagnetów"
"Czarne chorągwie "
"głaz bodzący"
"reduta Ordona."
"sześć armat"
"prędkich słow"
"gniewnie uciska"
"ogromna łysina"
porównania:
"ciągną się szeregi,/Prosto, długo, daleko, jako morza brzegi;"
"I jak ptak jedno skrzydło wojska swego zwinął;"
"Wylewa się spod skrzydła ściśniona piechota/jako lawa błota"
"Jak sępy/Czarne chorągwie na śmierć prowadzą zastępy."
"Jak głaz bodzący morze, reduta Ordona."
"tam granat w sam środek kolumny się nurza,/Jak w fale bryła lawy,"
powtórzenie
"I nie tyle ... Nie tyle"
wyliczenie: "bomb, kul i kartaczy"

13 4 13