Zadania na zastosowanie procentu;

1.Cenę towaru obniżono o 15%.Jaka jest cena towaru po obniżce jeśli przed obniżką wynosiła 40 zł?
2.W klasie jest 32 uczniów.Pewnego dnia liczba nieobecnych stanowiła 12,5% uczniów tej klasy.Ilu uczniów było nieobecnych?
3.Szynka zawiera 25% białka,36% tłuszczu,28% wody,reszta to sole mineralne.Oblicz ,ile kg każdego z tych składników jest w 5kg szynki.
4.Granica morska stanowi14,8% długości granic Polski.Oblicz długość granic lądowych,jeżeli długość granic Polski wynosi 3538km.
5.Cenę towaru podwyższono o 18 zł,co stanowi 30% ceny początkowej.Ile wynosi ena po podwyżce?


P S-Prosze o pomoc .!!

3

Odpowiedzi

2009-11-01T12:29:28+01:00
1.
40*15%=40*0,15=6
40-6=54

2. 32*12,5%= 32*0,125=4

3. 25%*5=0,25*5=1,25 kg
36%*5= 0,36*5=1,8 kg
28%*5=0,28*5=1,4 kg

4.
14,8%*3538= 0,148*3538=523,624km
3538-523,624= 3014,367km

5. 30%*x=18
0.3*x=18
x=18/0.3
x=60

60+18=78zl
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-01T12:39:07+01:00
1.
100% = 40zł
85% = x
(40 : 100) * 85 =34

2.
ilość nieobecnych - 12,5%
ilość uczniów w klasie - 32
32 * 12,5% = 4

3.
białka - 25% = 0,25
tłuszcz - 36% = 0,36
woda - 28% = 0,28
sole mineralne - 11% = 0,11

0,25 * 5kg = 1,25kg
0,36 * 5kg = 1,8kg
0,28 * 5kg = 1,4kg
0,11 * 5kg = 0,55kg

4.
długość granicy - 3538km
długośc granicy morskiej - 14,8%
14,8% = 0,148
3538 * 0,148 = 523,624km

5.
30% - 18zł
130% - x

(18 : 30) * 130 = 78
1 5 1
2009-11-01T12:43:51+01:00
1.
40-0,15*40=40-6=36

2.

32-0,125*32=32-4=28

3.
25%+36%+28%+x%=100%
x=11% sole mineralne

(5*25%)/100%=1,25
(5*36%)/100%=1,8
(5*28%)/100%=1,4
(5*11%)/100%=0,55

4.

100%-14,8%=85,2%
3538 - 100 %
x - 85,2%
x=(85,2%*3538)/100%=3014,376

5.Cenę towaru podwyższono o 18 zł,co stanowi 30% ceny początkowej.Ile wynosi ena po podwyżce?
18 - 30%
x - 100%
x=(18*100%)/30%=60
60+18=78