1. zaokraglij liczbe 0,366366 do 0,01 , oblicz blad wzgledny i bezwzgledny przyblizenia.
2. oblicz obwod czworokata A B C D gdy : A=( 8 , -3) B=(2, 5) C=(-1 ,1) D=(-6, -11).
3.Sprawdz czy punkty A B C D sa kolejnymi wierzcholkami rownolegloboku . oblicz wspolrzedne czwartego wierzcholka gdy : A=(-2,-2) B=(8,2) D=(4,6).

2

Odpowiedzi

2010-03-30T15:35:35+02:00
2. |AB|=√(2-8)²+(5+3)²=√(36+64)=√100=10
|BC|=√(-1-2)²+(1-5)²=√9+16=√25=5
|CD|=√(-6+1)²+(-11-1)²=√25+144=√169=13
|AD|=√(-6-8)²+(-11+3)²=√196+64=√260=2√65
Ob=10+5+13+2√65=28+2√65
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T15:54:52+02:00
Zad1
x=0,366366, przybliżenie a=0,37
błąd bezwzględny
[x-a]=[0,366366-0,37]=[-0,003634]=0,003634 (oczyw.nawias jest prosty, a nie kwadrat.)
błąd względny
([x-a]/[x])*100%=(0,003634/0,366366)*100%=0,9919042 ≈ 0,992

zad2
A(8,-3)
B(2,5)
C(-1,1)
D(-6, -11)

obl.odległość między odcinkami
[AB]= √(xb-xa)²+(yb-ya)² (to wszystko jest pod pierw. xb to współrzędne wierzchołków)
[AB]=√(2-8)²+(5+3)²=√100=10

[BC]=5
[CD]=13
[DA]=2√65 ( NIE MAM KOLKUL.WIĘC SOBIE OBL.)

OBW.= [AB]+[BC]+[CD]+[DA]=28+2√65