Zad 1. Obok każdej postaci wpisz właściwe określenie z ramki

Określenia to: Władca Rosji; władca Francji; dowodził armią pruską pod Waterloo; został marszałkiem Francji w czasie bitwy pod Lipskiem; Dowodził armią rosyjską w 1812r.; minister spraw zagranicznych Francji; dowódca Anglików pod Waterloo

Postacie to:
Ludwik XVIII -
Artur Wellington -
Józef Poniatowski -
Aleksander I -
Karol Talleyrand -
Gehbard Bucher -
Michaił Barclay de Tolly -

Zad 2
Wymienione poniżej miejsca dotyczące losów Napoleona uporządkuj zgodnie z kolejnością chronologiczną wydarzeń. Wpisz również te wydarzenia

Miejsca to:
Berezyna, Waterloo, Elba, Lipsk, wyspa Świętej Heleny, Borodino, Smoleńsk, Tylża

1

Odpowiedzi

2010-03-31T19:50:07+02:00
Postacie to:
Ludwik XVIII -władca Francji,
Artur Wellington -dowódca Anglików pod Waterloo,
Józef Poniatowski -został marszałkiem Francji w czasie bitwy pod Lipskiem
Aleksander I -Władca Rosji,
Karol Talleyrand -minister spraw zagranicznych Francji
Gerhard Blucher -dowodził armią pruską pod Waterloo,
Michaił Barclay de Tolly -Dowodził armią rosyjską w 1812r.

2.
Tylża 1807r. (zawarcie umowy)
Berezyna 1812r.
Borodino 1812r.
Smoleńsk 1812r.
Lipsk 1813r.
Elba ?
Waterloo 1815r.
wyspa Św. Heleny 1815r.