1.Oblicz masę:

a) 0,5 mola kwasu azotowego(V)
b) 2 moli wodorotlenku glinu
c) 11,2 dm3 tlenku węgla (II) (warunki normalne)


2. Jaką liczbę moli stanowi:


a) 44,8 dm3 tlenu ( warunki normalne)
b) 156g siarczku sodu
c) 19,6g kwasu siarkowego (VI)

3. Jaką objętość w warunkach normalnych zajmuje:
a) 88g tlenku węgla (IV)
b) 4,25g amoniaku
c) 0,25 mola wodoru

1

Odpowiedzi

2010-03-30T13:06:38+02:00
1.
a) masa molwa HNO3: M=63 g/mol -> 0,5 mola=63/2= 31,5g
b) masa molowa Al(OH)3: M=78 g/mol -> 2 mole =78*2= 156g
c) w warunkach normalnych jeden mol gazu ma objetość 22,4dm3; 11,2dm3 stanowi połowe tej wartości, więc jest to 0,5 mola.
M(CO)=30g/mol -> 0,5 mola= 15 g

2.
a) 2 mole
b) Na2S M=78 g/mol; n(liczba moli)=156/78= 2 mole
c) M=98 g/mol; n=19,6/98= 0,2 mola

3.
a) M=44g/mol; n=2 mole; V=n*22,4= 44,8dm3
b) M=17g/mol; n=4,25/17=0,25 mola; V=0,25*22,4= 5,6dm3
c) V=0,25*22,4= 5,6dm3