Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-01T12:36:23+01:00
Vx = V₀cosα prędkość na osi x
Vy = V₀sinα prędkość na osi y
Fy = -mg/g = -g siła na osi y
Fx= 0 siła na osi x
tw = Vy/g = V₀sinα/g czas wznoszenia
α = kąt nachylenia do osi x
hmax = g*tw²/g
hmax = V₀sin²α/2g
1 5 1