W klasie 1a było 10 chłopców i 12 dziewcząt. Potem do klasy zapisało
się jeszcze 3 chłopców.
a) Ile procent chłopców było w klasie na początku, a ile potem?
b) O ile punktów procentowych zwiększyła się liczba chłopców?
c) O ile procent zwiększyła się liczba chłopców?

prosiłabym odrazu z obliczeniami


Do 300 g trzydziestoprocentowego roztworu soli dolano 150 g wody.
a) O ile punktów procentowych zmniejszyło się stężenie soli?
b) O ile procent zmieniła się ilość soli w roztworze?

prosiłabym odrazu z obliczeniami

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-01T12:46:05+01:00
A)
10+12=22
10/22*100%≈45,5%
22+3=25
13/25*100%=52%

b)
52-45,5=6,5
Zmniejszyła się o 6,5 punktów procentowych

c)
13/10*100%=130%
Zwiększyła się o 30%.

2. Do 300 g trzydziestoprocentowego roztworu soli dolano 150 g wody
Cp=(ms/mr)*100%
30%=(ms/300)*100%
30=(ms/300)*100
30=ms/3 /*3
ms=90g

300+150=450
Cp=(90/450)*100%
Cp=20%

a) 30-20=10 (%)
Stężenie procentowe soli zmniejszyło się o 10 punktów procentowych.

b) O ile procent zmieniła się ilość soli w roztworze?
20/30*100%=66,7%
100-66,7=33,3(%)
Zmalała o 33,3%.
41 4 41