1.w trójkącie prostokątnym ABC przyprostokątna AB ma 5 cm,a przeciwprostokatna AC ma długość 13cm.długośćtrzeciego boku trójkata Abc wynosi:
A.8cm B.12cm C. 144cm D.pod pierwiastkiem 194cm

2.Punkt K jest środkiem boku Ad kwadratu ABCD o polu 64.oblicz długość odcinka CK.

3.Jeden z boków prostokata ma długość 15cm,a jego przekątna jest o 5 cm dłuższa od drugiego boku.Oblicz pole i obwód tego prostokąta oraz długość jego przekątnej.

3

Odpowiedzi

2010-03-30T14:04:25+02:00
1.
AB²+BC²=AC²
5²+BC²=13²
169-25=BC²
BC²=144
BC=12cm ---> odpowiedź B

2.
Pole=a²=64 => a=8cm
a=8cm => AD=4cm
CK²=4²+8²
CK²=16+64
CK=4√5cm

3.
a²+b²=d²
a=15cm
d=b+5cm
15²+b²=(b+5)²
b²+15²=b²+10b+25
10b=225-25
b=20cm
d=25cm

P=a*b=15*20=300cm²
Obw=2a+2b=30+40=70cm
2010-03-30T14:07:59+02:00
1)a²+b²=c²
5²+b²=13²
25+b²=169
b²=169-25
b²=144 /√
b=12cm
Odp.B

2)P=64cm²
a=√64cm²
a=8cm
½a=½*8cm=4cm
KD=4cm
a²+b²=c²
4²+8²=c²
16+64=c²
c²=80 /√
c=4√5

3)a²+b²=c²
a²+15²=c²
c=a+5
a²+225=c²
a²+225=(a+5)²
a²+225=a²+10a+25
225=a²+10a+25-a²
225=10a+25
10a=200 /:10
a=20
c=20+5
c=25 - przekątna
Obw=2a+2b
Obw=2*20+2*15
Obw=70cm
p=a*b
P=20cm*15cm
P=300cm²

=]]
momisia
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T14:26:06+02:00
1.w trójkącie prostokątnym ABC przyprostokątna AB ma 5 cm,a przeciwprostokatna AC ma długość 13cm.długośćtrzeciego boku trójkata Abc wynosi:


A.8cm B.12cm C. 144cm D.pod pierwiastkiem 194cm

25+b²=169
b²=144
b=12

ODP B

2.Punkt K jest środkiem boku Ad kwadratu ABCD o polu 64.oblicz długość odcinka CK. [patrz zalacznik]
a²=64
a=8
CK²=8²+4²=64+16=80=5*16
CK=4√5


3.Jeden z boków prostokata ma długość 15cm,a jego przekątna jest o 5 cm dłuższa od drugiego boku.Oblicz pole i obwód tego prostokąta oraz długość jego przekątnej.
x-bok prostokata
(x+5)²=x²+15²
x+10x+25=x²+225
10x=200
x=20
obw=2*15+2x=30+40=70
pole=15*20=300
ODP
bok=20
przekatna 25
obw=2*15+2x=30+40=70
pole=15*20=300

Pozdrawiam

Hans
1 5 1