Poniżej podano wyjaśnienia kilku terminów.w wykropkowane miejsca wpisz odpowiednie pojęcie:
1) ideologia głosząca zniesienie stosunków społecznych opartych na prywatnej własności środków produkcji i wolnej konkurencji, propagująca zasady równości ekonomicznej i sprawiedliwości społecznej
2)ideologia uznająca za naczelne dobro przekazany przez przodków porządek społeczny i polityczny oraz przeciwstawiająca się jakimkolwiek radykalnym zmianą
3)program polityczny i ekonomiczny oparty na założeniu ,że ludzie zawsze dążą do uzyskania jak największych korzyści osobistych.Dlatego najodpowiedniejszym systemem politycznym jest taki system, który zapewni każdej jednostce równość wobec prawa i możliwość swobodnej działalności w różnych sferach.
jest mi to bardzo potrzebne na sprawdzian daje naj...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T18:07:18+02:00
1.komunizm
2.konserwatyzm
3.liberalizm (ekonomiczny)