Odpowiedzi

2009-11-01T12:41:53+01:00
Odpusty dotyczą w pierwszym rzędzie kapłanów, którzy kiedykolwiek "w skrusze serca" odmówią pobożnie przynajmniej jutrznię i nieszpory przed wystawionym publicznie Najświętszym Sakramentem oraz sprawować będą sakramenty, zwłaszcza spowiadać. Tym udzielony zostanie odpust zupełny, który można ofiarować także za zmarłych kapłanów pod warunkiem przystąpienia do spowiedzi, Stołu Pańskiego oraz odmówienia modlitwy według intencji Ojca Świętego. Natomiast odpust cząstkowy, także możliwy do ofiarowania za zmarłych kapłanów, obejmie za każdym razem tych duchownych, którzy pobożnie odmówią przepisane modlitwy o uświęcenie życia i kapłańskiej pracy.
2009-11-01T12:44:04+01:00
Nalezy odmówić Ojcze nasz, Wierzę i dowolną modlitwę w intencji Ojca Świętego; przystąpić do sakramentu pokuty i przyjęcie Komunii św.
2009-11-01T12:44:37+01:00
Odpust zupełny za zmarłych można uzyskać po spełnieniu następujących warunków:
- przystąpienie do spowiedzi sakrametnalnej bądź stan łąski uświęcającej
- przyjęcie komunii świętej,
- modlitwa w intencjach Ojca Świętego
- Wykonanie czynności związanej z odpustem (np, w trakcie oktawy dnia Wszystkich Świętych nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych, w trakcie wielkiego postu odprawienie drogi krzyżowej itd)