Podaj nazwę i wzór sumaryczny alkoholu wiedząc, że:
stosunek masowy węgla do masy wodoru do masy tlenu wynosi 9:2:4.


drugie zadanie: Oblisz, który z alkoholi glicerol czy glikol zawiera większy procent masowy węgla. ( to mam, ale nie wiem czy dobrze )za każde zadanie po 5 punktów. ;)

1

Odpowiedzi

2010-03-30T14:37:50+02:00
Witaj
a.
mC : mH : mO = 9 : 2 : 4 = 36 : 8 : 16 = 3C : 8H : 1O
C3H8O-------->C3H7OH---------->propanol

b.
glicerol ----> C3H8O3----->M=92g------>Mc=36g ------>%C=36*100%/92 = 36,13%
glikol-------> C2H6O2----->M=62g------>Mc=24g------->%C=24*100%/62 = 38,71%

%C większy w glikolu niż w glicerolu.

Semper in altum............................pozdrawiam :)
8 4 8