Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-01T12:53:08+01:00
Budowle gotyckie są wypełnione witrażami, duże okna, bogato zdobione portale.Charakterystyczne są tu ostre łuki i sklepienia krzyżowo- żebrowe.Wnętrza tych budowli są pokryte freskami.

Budowle romańskie mają montumentalny charakter.Zbudowane są z prostych brył walec,prostopadłościan, ostrosłup.Charakteryzują się wąskimi drzwiami i małymi otworami okiennymi.
80 4 80