Jacek kupował prezenty gwiazdkowe. W pierwszym sklepie wydał 1/3 swoich oszczędności i jeszcze 10 zł, w drugim 1/4 reszty i jeszcze 15 zł, a w trzecim sklepie ostatnie 35zł. Ile pieniędzy przeznaczył Jacek na prezenty? Zapisz obliczenia

1

Odpowiedzi

2010-03-30T14:23:25+02:00
X= pieniadze przeznaczone na zakupy

1 sklep:⅓x+10zł
zostało:x-(⅓x+10)=⅔x-10

2 sklep:¼(⅔x-10)+15=⅙x-2,5+15=⅙x+12,5
zostało:⅔x-10-(⅙x+12,5)=½x-22,5

½x-22,5=35
½x=35+22,5
½x=57,5
x=57,5:½
x=115 zł miał jacek