Odpowiedzi

2010-03-30T14:28:04+02:00
Skorzystajmy z definicji siły grawitacji:
F = GMm/r², przy czym:
G - stała grawitacyjna
M - masa ciała pierwszego (w tym przypadku Ziemi)
m - masa ciała próbnego (tego człowieka)
r - promień Ziemi

F₁ = 920 N
M₂ = 4M₁
r₂ = ⅓ r₁

podstawiamy więc do wzoru:
F₁ = GM₁m/r₁
F₂ = G*4M¹*m/(⅓ r₁)² = (G*4M₁*m/r₁²*)9 = 36 GM₁m/r₁
widać zatem, że F₂ jest 36 razy większe niż F₁, stąd:
F₂ = 36F₁ = 36 * 920 N = 33120 N