1.Podstawą graniastosłupa prostego jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnych równych 5dm i 12dm oraz przeciwprostokątnej równej 13dm.
a)Oblicz objętość tego graniastosłupa,wiedząc,że jego wys. jest równa 13dm.
b)Ile co najmniej kartonu potrzeba do zbudowania modelu tego graniastosłupa?

2.Robotnicy kopali dół o długości 10m , szerokości 6m i głębokości 1,5m.Ile m³ ziem wykopali robotnicy?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T14:30:07+02:00
1)
a)V=a*b*c
V=½5dm*12dm*13dm
V=390dm³
b)Ppc=2Pp+Pśb
Ppc=5dm*12dm+5dm*13dm+12dm*13dm+13dm*13dm
Ppc=60dm²+65dm²+156dm²+169dm²
Ppc=450dm²

2)V=a*b*c
V=10m*6m*1,5m
V=40m³

=]]
momisia
1 1 1