Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T15:06:17+02:00
Szkoda górnicza – szkoda, powstała wskutek prowadzenia robót górniczych. Pojęcie to jest ujęte w prawie górniczym. Szkoda górnicza może powstać w budowli, części składowej nieruchomości, w urządzeniach naziemnych i podziemnych (na przykład w urządzeniach inżynierskich służących do transportu wody, gazu, prądu elektrycznego, w liniach kolejowych i innych urządzeniach połączonych z nieruchomością. Aby takie szkody się nie tworzyły ważna jest profilaktyka w postaci pomiarów różnego rodzaju czy obserwacja określonych obiektów kubaturowych.
19 3 19