Przetłumacz na jęz. polski

Der Thomanchor gehort seit als 780 Jahren fest zur Leipziger Kultwelt. Ca. 100Jungen im Alter von 10 bis 18 Jahren singen traditionell Werke von Johann Sebastian Bach, der einst Kantor des Knabenchores war. Das Repertoire umfasst aber geistliche und weltliche Musik aller Epochen von der Renaissance bis zur Moderne. GroSSe Konzertreisen durch Deutschland und einige Auslandsreisen stehen fur die Chorknaben auf dem jahrlichen Programm. Jeden Freitag, Samstag und Sonntag singt der Chor in der Thomaskirche. Zahlreiche Rundfunk-, Fernseh- und CD- Produktionen dokumentieren das hohe musikalische Niveau. Die Chormitlieder leben im Internat. Sie Wohnen in so genannten Stuben, in denen mehrere Jungen unterschiedlichen Alters zusammenwohnen. Der Stubenalteste ist fur die jungeren Stubenmitbewohner verantwortlich. In der Stube selbst gibt es nur einen abschlieSSbaren Schrank und einen Tisch fur jeden sowie ein paar Regale, Pflanzen und Stuhle. Ferseher oder Computer sucht man vergeblich in den Raumen, nur Radios sind erlaubt.

Proszę o swoje tłumaczenie, a nie z żadnego translatora,,,

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T18:59:50+02:00
Thomanerhor należy od prawie 780 lat do lipskiego, światowego kultu. 100 chłopców w wieku od 10 do 18 lat śpiewa tradycyjne pieśni Jana Sebastiana Bacha, ten był niegdyś kantorem chóru chłopięcego. Repertuar obejmuje duchowną i ziemską muzykę wszystkich epok od renesansu do nowoczesności. Duże trasy koncertowe przez Niemcy i niektóre podróże za granice to dla chórzystów coroczny program. W każdy piątek, sobotę i niedzielę chór śpiewa w Kościele Tomasza. Liczne stacje radiowe, kanały telewizyjne i płyty kompaktowe dokumentują wysoki poziom muzyczny. Członkowie chóru żyją w internacie. Mieszkają razem w tak zwanych izbach, w każdej jest kilku chłopców w różnym wieku. Najstarszy mieszkaniec izby jest odpowiedzialny za młodszych współlokatorów. W izbie jest szafa i stół i dla każdego regał, rośliny i krzesła. Telewizora czy komputera szuka się w pokojach daremnie, pozwolenie jest tylko na radio.

Oto moje własne tłumaczenie