Do każdego z podpunktów dodaj po jednym argumencie za i przeciw ( czemu to jest dobre a czemu złe )
a)monarchią dziedziczna
b)zniesienie liberum veto i wolnej elekcji
c)trójpodział władzy
d)władza ustawodawcza w rękach sejmu, władzę wykonawczą sprawował król i straż praw , władza sądownicza w rękach sąsiadów ziemskich, miejskich i Trybunału Koronnego
d)chłopi pod opieką prawa
e)zlikwidowano podział Rzeczypospolitej i wprowadzono wspólny rząd, skarb i wojsko.

jeśli po jakiegoś podpunktu nie masz argumentu to trudno . z góry dzięki ; )

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-01T13:09:31+01:00
A)(wada)-Następca tronu może być nieodpowiedzialny,rozżutny,niezaradny
(zaleta)-Chroni przed walkami o tron przed niepokojami w kraju przed uzaleznieniem przez innego silniejszego państwa
b)(wada)-Prowadziło do konfliktów,niweczyło projekty ustaw i prace sejmu
(zaleta)-