2. Mama ma zamiar zrobic zakupy.
3. Proszę, nie hałasuj.
4. Jeżeli mama jest zajęta, sprzątam kuchnie.
5. Wolno nam grać w gry komputerowe do 10 wieczorem.
6. Jeżeli coś jest zepsute, naprawiamy to.
7. A może by tak pójść do kina?
8. Jutro nie będę musiała zmywać naczyń.

2

Odpowiedzi

2010-03-30T14:39:42+02:00
2nd Mom is going to do the shopping.
3rd Please do not make noise.
4th If the mother is busy cleaning the kitchen.
5th We are allowed to play computer games to 10 in the evening.
6th If something is broken, fix it.
7th Why not go to the movies?
8th Tomorrow I will not have to wash the dishes.
3 2 3
  • Użytkownik Zadane
2010-03-30T14:44:44+02:00
2. Mama ma zamiar zrobic zakupy.
The mum intends zrobic shopping.

3. Proszę, nie hałasuj.
Please, don't make a noise.

4. Jeżeli mama jest zajęta, sprzątam kuchnie.
If the mum is absorbed, I am cleaning kitchens.

5.Wolno nam grać w gry komputerowe do 10 wieczorem.
We are allowed to play computer games to 10 with evening.

6.Jeżeli coś jest zepsute, naprawiamy to.
If something is spoiled, we are fixing it.

7.A może by tak pójść do kina?
And he can in order this way to go to the cinema?

8.Jutro nie będę musiała zmywać naczyń.
Tomorrow I will be not having to wash up.

:)

4 4 4