Bardzo proszę o pomoc!!!!

Podaj wzór sumaryczny związku chemicznego, którego wodny roztwór może być użyty do rozróżnienia roztworów KCL i KNO3 na drodze reakcji strącenia osadów
a) wzór sumaryczny
b) Napisz w formie jonowej całkowitej później skróconej, równanie reakcji strącenia tego osadu.

1

Odpowiedzi

2010-03-31T01:16:55+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
A) wzór sumaryczny.......AgNO3
b) KCl + AgNO3---->KNO3 + AgCl (osad)
K(+) + Cl(-) + Ag(+) + NO3(-)---->K(+) + NO3(-) + AgCl (osad)
Ag(+) + Cl(-)---->AgCl (osad)
1 5 1