1.Napisz wzór funkcji równoległej do prostej y=3x+2 przechodzącej przez punkt A(0,7)

2.Napisz wzór funkcji prostopadłej do prostej y=3x+2 przechodzącej przez punkt B(-3,5)

3.Pociąg przebył trasę o długości 120km w 1h i 45min. Pierwszy odcinek trasy pociąg przebył z szybkością 80km/h, a drugi ze względu na trwające roboty torowe, z szybkością 40km/h. Jaka była długość drugiego odcinka?

1

Odpowiedzi

2010-04-01T22:02:25+02:00
Y=ax+b
y=3x+b -równoległa to a=3
7=3*7+b
b=7
y=3x+b
2. y=ax+b
y=-1/3x +b prostopadła to a=-1/3
5=-1/3*3+b
-1+b=5
b=6
y=-1/3x+b
3.
t-czas
s-droga
v-prędkość
s=v*t
1h45min=1,75h
80km/h*t1+40km/h*t2=120
t1+t2=1,75
t1=1,75-t2
80(1,75-t2)+40t=120
140-80t2+40t2=120
-40t2=-20 /:-40
t2=1/2
40*1/2=20km-długość 2odcinka