Odszukaj w dostępnej ci literaturze jakie przeznaczenie moga mieć sztuczne satelity ziemi:
a) satelity telekomunikacyjne
b) satelity wojskowe
c) satelity nawigacyjne
d) satelity astronomiczne
e) satelity meterologiczne
f) satelity geofizyczne
(Min. 2 zdania max. 10)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T15:41:39+02:00
F-badania magnetosfery ,analiza pola magnetycznego ziemi i jego zmian pod wpływem wiatru słonecznego,obserwacji cząstek wywołujących zorze polarne,,,e-obserwacja układu chmur,zawartości pary wodnej i ozonu w atmosferze,pomiar temperatury w funkcji wysokości,,,,,,,,a-odbieranie sygnałów radiowych,ich wzmacnianie i retransmitowanie,łączność telefoniczna i radiowa,,,,,,,,c-wyznaczanie położenia geograficznego,samolot,statek,auto,,,,d-bada ciała niebieskie ,gwiazdy,obserwacja ruchów i oddziaływańciał niebieskich ,