Oblicz:
a) Z 30 kg. solanki dwuprocentowej odparowano wodę i otrzymano solankę trzyprocentową. Ile wody odparowano?
b) Z solanki pięcioprocentowej odparowano 10 kg. wody i otrzymano solankę sześcioprocentową. Ile solanki było na początku

2

Odpowiedzi

2010-03-30T14:54:18+02:00
1]
2% z 30kg=0,02×30=0,6kg było soli

0,6kg=3%
x kg=100%
.............
x=0,6×100:3
x=20kg
30kg-20kg=10kg wody odparowano
2]
5%=0,05
x=ilość solanki 5%
0,05xkg=ilosć soli
x-10=100%
0,05x=6%
...........
6(x-10)=100×0,05x
6x-60=5x
6x-5x=60
x=60kg kg solanki było na początku

2010-03-30T14:54:43+02:00
A)
x - ilość odparowanej wody
30*2%-0%*x = 3%(30-x)
30*0,02-0 = 0,03(30-x)
0,6 = 0,9-0,03x
0,03x = 0,9-0,6
0,03x = 0,3 |:0,03
x = 10

b)
x - ilość solanki na początku
5%*x-0*10 = 6%(x-10)
0,05x-0 = 0,06(x-10)
0,05x = 0,06x-0,6
0,06x-0,05x = 0,6
0,01x = 0,6 |:0,01
x = 60