A) Podaj przyczyny zmian wskaźnika urbanizacji w Polsce:
1...............
2...............

b) Uzasadnij przyczyny migracji ludności ze wsi do miast w Polsce po II wojnie światowej

c) Obecnie obserwuję się tendencję migracji ludności z wielkich miast na tereny podmiejskie, a nawet wiejskie. Określ, jakie czynniki wpływają na taki kierunek migracji.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T18:17:39+02:00
A) Podaj przyczyny zmian wskaźnika urbanizacji w Polsce:
1. emigracje spowodowane poszukiwaniem pracy
2. obniżenie lub podwyższenie przyrostu naturalnego ludności

b) Uzasadnij przyczyny migracji ludności ze wsi do miast w Polsce po II wojnie światowej
-łatwiej zdobyć pracę
-miasta są bardziej rozwinięte w zakresie przemysłu i usług
-możliwość zdobycia lepszego wykształcenia

c) Obecnie obserwuję się tendencję migracji ludności z wielkich miast na tereny podmiejskie, a nawet wiejskie. Określ, jakie czynniki wpływają na taki kierunek migracji.

Ludność mieszkająca w dużych miastach chce zamieszkać w małych miasteczkach i na wsi, ponieważ panuja tam lepsze warunki życia w bliższym kontakcie z przyrodą i w mniej anonimowym społeczeństwie.

Pozdrawiam i proszę o naj ;)
10 4 10