1. Oceń rolę NSZZ "Solidarności" w upadku komunizmu.
2. W jaki sposób po II wojnie światowej Stany Zjednoczone pomogły w odbudowie i ustabilizowaniu gospodarki krajów Europy Zachodniej? Dlaczego zaoferowana przez Stany Zjednoczone pomoc materialna nie dotarła do krajów Europy Środkowej i Europy Wschodniej?
3. Po II wojnie światowej istniały różne typy gospodarki. Zapisz najważniejsze zasady działanie gospodarki krajów Europy Zachodniej oraz krajów Europy Zachodniej oraz krajów bloku radzieckiego.
Gospodarka Europy Zachodniej

Gospodarka krajów zależnych od ZSRR


4. Oceń sytuację międzynarodową po 1945 roku, uwzględniając: zniszczenia wojenne w Europie, politykę Związku Radzieckiego oraz pozycję gospodarczą Stanów Zjednoczonych.

Zniszczenia wojenne w Europie


Polityka Związku Radzieckiego

Pozycja gospodarcza Stanów Zjednoczonych

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-31T16:36:50+02:00
1. Solidarność to grupa która pomogła państwu polskiemu po upadku komunizmu i dzięki temu teraz żyje się lepiej.
2. USA po II wojnie światowej były najbogatszym krajem i nie miały żadnych zniszczeń. Dobrze żyli z krajami Europy zachodniej i udzielali pożyczek wielo milionowych. ZSRR podporządkowało sobie Europę środkową i wschodnią i zabroniło brania pożyczek od USA.
3. Kraje Europy Zachodniej wstąpiły do NATO, a kraje ZSRR do Układu Warszawskiego.
4. Sytuacja po wojnie była bardzo ciężka prawie wszystko było zniszczone i trzeba było od nowa budować miasta i całe Państwa.
ZSRR rządził Stalin i chciał sobie podporządkować jak największą ilością państw. Te rządy były dyktatorskie.
USA bardzo szybko rozwijało swoją gospodarkę po nie musiało wydawać pieniędzy na odbudowę państwa.
2 2 2